Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-16682

Board users can drop dragged content on collapsed swimlanes

  XMLWordPrintable

Details

  • Agile
  • Done
  • BigPicture
  • JIRA server, JIRA cloud
  • Hide
   Głowny problem, który zmiana rozwiązuje:
   wieksza wygoda planowania zadan z backlogu na tablice, gdy na tablicy jest juz wiele teamow i zadan: jesli ktoś planowal zadania z backlogu do kilku teamów, to musial dużo scrollować, otwierać i zamykać swimnale'y (bo d&d karteczki dzialal tylko dla rozwiniętych swimlane'ów), teraz jesli uzytkownik wie do ktorego timeboxa i teamu chce zaplanować zadania z backlogu, to może to może zwinąć sobie wszyskie swimlane'y (teamy) i szybko "rozrzucać" zadania po tablicy.

   Figma link: https://www.figma.com/file/MMBrzY1vBNgtkuNAixey0j/Board-Adding-several-tasks-to-collapsed-swimlanes?node-id=0%3A1
   Note: designs assume that ONE-31927 is already delivered
   Show
   Głowny problem, który zmiana rozwiązuje: wieksza wygoda planowania zadan z backlogu na tablice, gdy na tablicy jest juz wiele teamow i zadan: jesli ktoś planowal zadania z backlogu do kilku teamów, to musial dużo scrollować, otwierać i zamykać swimnale'y (bo d&d karteczki dzialal tylko dla rozwiniętych swimlane'ów), teraz jesli uzytkownik wie do ktorego timeboxa i teamu chce zaplanować zadania z backlogu, to może to może zwinąć sobie wszyskie swimlane'y (teamy) i szybko "rozrzucać" zadania po tablicy. Figma link: https://www.figma.com/file/MMBrzY1vBNgtkuNAixey0j/Board-Adding-several-tasks-to-collapsed-swimlanes?node-id=0%3A1 Note: designs assume that ONE-31927 is already delivered
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • Business
  • Sprint 2020/14, Sprint 2020/15, Sprint 2020/16, Sprint 2022/02, Sprint 2022/03, Sprint 2022/04, Sprint 2022/05
  • PI2022/1
  • 8
  • No
  • 3 days, 3 hours, 23 minutes, 37 seconds
  • 7 weeks, 3 days, 10 hours, 21 minutes, 12 seconds
  • 1 week, 1 day, 20 hours, 20 minutes, 55 seconds
  • 6 hours, 15 minutes, 36 seconds
  • 33 minutes, 35 seconds
  • 2 minutes, 38 seconds
  • 11 weeks, 7 hours, 29 minutes, 28 seconds
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_21302"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_19201"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19300"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_19301"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";} var cfToHide5 = document.getElementById("rowForcustomfield_19302"); if(cfToHide5){cfToHide5.style.display="none";} var cfToHide6 = document.getElementById("rowForcustomfield_19303"); if(cfToHide6){cfToHide6.style.display="none";} var cfToHide7 = document.getElementById("rowForcustomfield_19204"); if(cfToHide7){cfToHide7.style.display="none";} var cfToHide8 = document.getElementById("rowForcustomfield_19205"); if(cfToHide8){cfToHide8.style.display="none";}

  Description

    

   Before change:

   If a swimlanes is collapsed on Board it is not possible to drop anything on it when drag-and-dropping

   After change:

   Collapsed swimlanes act as dropzones 

    

   Attachments

    Issue Links

     People

      hubert.kubiak Hubert Kubiak (Inactive)
      maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive)
      system.jenkins Jenkins , hubert.kubiak Hubert Kubiak (Inactive) , michal.bucholc Michał Bucholc , kinga.kiepas Kinga Kiepas (Inactive) , kamila.kornatko Kamila Kornatko , system.gerrit Gerrit , rafal.leoniak Rafał Leoniak , tomasz.jaskiewicz Tomasz Jaśkiewicz , karolina.garbiec Karolina Garbiec (Inactive) , maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive) , pawel.guz Pawel Guz , michal.niwinski Michal Niwinski , michal.koman Michal Koman , michal.lis Michał Lis (Inactive) , bartosz.gruszka Bartosz Gruszka (Inactive) , mateusz.wyzinski Mateusz Wyzinski , jerzy.sekula Jerzy Sekula , marcin.nowak Marcin Nowak
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      5 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: