Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-34048

Reports module is available on Boxes with none scope

  XMLWordPrintable

Details

  • Team-R
  • BigPicture, BigPicture Enterprise
  • JIRA server, JIRA cloud
  • Hide
   Kryteria akceptacji:
   1. Domyślny widok na Own scope Box - 5 raportów typu multilevel task (brak zmiany)
   2. Domyślny widok na sub-Scope Box - 5 raportów typu multilevel task (brak zmiany)
   3. Domyślny widok na None scope Box - raport ryzyk w formie macierzy (może nie mieć danych)
   4. Po usunięciu raportów na dowolnym Boxie - pojawi się pusta plansza bez splash screen (kiedyś zostanie dorobiony splash screen)
   5. Na None scope Box można dodawać nowe typy raportów (dependencies, kolejny risk matrix), pokażą one dane ze swoich Boxów dzieci (pomijamy w tym momencie przypadek Boxa typu Own scope pod innym Boxem typu Own scope)
   6. Na Box typu None scope nie można dodać raportu typu multilevel task (nie ma go na liście wyboru raportów dla tego typu Boxa)
   Show
   Kryteria akceptacji: 1. Domyślny widok na Own scope Box - 5 raportów typu multilevel task (brak zmiany) 2. Domyślny widok na sub-Scope Box - 5 raportów typu multilevel task (brak zmiany) 3. Domyślny widok na None scope Box - raport ryzyk w formie macierzy (może nie mieć danych) 4. Po usunięciu raportów na dowolnym Boxie - pojawi się pusta plansza bez splash screen (kiedyś zostanie dorobiony splash screen) 5. Na None scope Box można dodawać nowe typy raportów (dependencies, kolejny risk matrix), pokażą one dane ze swoich Boxów dzieci (pomijamy w tym momencie przypadek Boxa typu Own scope pod innym Boxem typu Own scope) 6. Na Box typu None scope nie można dodać raportu typu multilevel task (nie ma go na liście wyboru raportów dla tego typu Boxa)
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • Business
  • Sprint 2021/19
  • PI2021/5
  • 5
  • No
  • Not necessary
  • 0
  • 1 week, 1 day, 20 hours, 55 minutes
  • 21 hours, 12 minutes, 40 seconds
  • 1 hour, 44 minutes, 30 seconds
  • 0
  • 48 seconds
  • 5 weeks, 11 hours, 36 minutes, 44 seconds
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_21302"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_19201"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19300"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_19301"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";} var cfToHide5 = document.getElementById("rowForcustomfield_19302"); if(cfToHide5){cfToHide5.style.display="none";} var cfToHide6 = document.getElementById("rowForcustomfield_19303"); if(cfToHide6){cfToHide6.style.display="none";} var cfToHide7 = document.getElementById("rowForcustomfield_19204"); if(cfToHide7){cfToHide7.style.display="none";} var cfToHide8 = document.getElementById("rowForcustomfield_19205"); if(cfToHide8){cfToHide8.style.display="none";}

  Description

   Before change:

   Reports module is not available on Boxes with none scope.

   After change:

   • Reports module is available on all Boxes, no matter their scope type.
   • The multilevel task report (the report type from BigPicture 8.0) is not available on none scope Box.
   • Default view:
    • None scope Box -> Risk matrix report only
    • Other Boxes  > 5 default multilevel task reports (this task does not make any changes for Own scope and sub-Scope Boxes)

   Attachments

    Issue Links

     People

      patryk.zielinski Patryk Zieliński
      maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive)
      system.jenkins Jenkins , system.gerrit Gerrit , patryk.zielinski Patryk Zieliński , mateusz.wyzinski Mateusz Wyzinski , marcin.orkiszewski Marcin Orkiszewski , tomasz.jaskiewicz Tomasz Jaśkiewicz , maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive)
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: