Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-41417

Automatic timebox creation based on sprints from selected Jira board

  XMLWordPrintable

Details

  • Agile
  • Not necessary
  • BigPicture, BigGantt
  • JIRA server, JIRA cloud
  • 6
  • 6
  • Hide
   Ważne założenie:
   W ramach tego mechanizmu dodatkowo pomagamy uzytkownikom w HAPPY PATHACH, żeby w wyniku syncu Jira board --> BigPicture Board bylo wieksze prawdopodobienstow ze powstaną timeboxy na podstawie sprintów.
   Robimy to poprzez "dostosowanie dat" timeboxów w momencie pobrania sprintów z Jiry (żeby ominąć walidacje dla timeboxów, które istnieją w BigPicture: wymagalność dat, sekwencyjność, walidacja dat parent boxa).
   W jaki sposób to robimy:
   1. Jesli overlap dat sąsiadujących ze sobą sprintów: przesuwamy start date na pierwszą możliwą późniejszą date (w wiekszości przypadków będzie to przesunięcie start date +1 dzien)
   2. Jesli puste daty sprintu: uzupelniamy daty na podstawie sprinta poprzednika (jesli nie ma poprzednika: nic nie robimy)
   3. Jesli daty sprintów wychodzą poza daty parent Boxa: dostosowujemy jednorazowo datę parent Boxa do dat sprintów

   Robimy tylko automatycznie tworzenie i usuwanie timeboxów na podstawie operacji tworzenia i usuwania sprintów w Jira boardzie (timeboxy nie reagują na update istniejących sprintów).

   Show
   Ważne założenie: W ramach tego mechanizmu dodatkowo pomagamy uzytkownikom w HAPPY PATHACH, żeby w wyniku syncu Jira board --> BigPicture Board bylo wieksze prawdopodobienstow ze powstaną timeboxy na podstawie sprintów. Robimy to poprzez "dostosowanie dat" timeboxów w momencie pobrania sprintów z Jiry (żeby ominąć walidacje dla timeboxów, które istnieją w BigPicture: wymagalność dat, sekwencyjność, walidacja dat parent boxa). W jaki sposób to robimy: 1. Jesli overlap dat sąsiadujących ze sobą sprintów: przesuwamy start date na pierwszą możliwą późniejszą date (w wiekszości przypadków będzie to przesunięcie start date +1 dzien) 2. Jesli puste daty sprintu: uzupelniamy daty na podstawie sprinta poprzednika (jesli nie ma poprzednika: nic nie robimy) 3. Jesli daty sprintów wychodzą poza daty parent Boxa: dostosowujemy jednorazowo datę parent Boxa do dat sprintów Robimy tylko automatycznie tworzenie i usuwanie timeboxów na podstawie operacji tworzenia i usuwania sprintów w Jira boardzie (timeboxy nie reagują na update istniejących sprintów).
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • Sprint 2021/28, Sprint 2021/29, Sprint 2022/01 SIW, Sprint 2022/02, Sprint 2022/03, Sprint 2022/04, Sprint 2022/05, Sprint 2022/06 SIW, Sprint 2022/07
  • PI2022/02
  • 13
  • No
  • Important
  • 0
  • 8 weeks, 22 hours, 26 minutes, 13 seconds
  • 1 minute, 33 seconds
  • 0
  • 0
  • 19 seconds
  • 9 weeks, 2 days, 10 hours, 27 minutes, 39 seconds
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_21302"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_19201"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19300"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_19301"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";} var cfToHide5 = document.getElementById("rowForcustomfield_19302"); if(cfToHide5){cfToHide5.style.display="none";} var cfToHide6 = document.getElementById("rowForcustomfield_19303"); if(cfToHide6){cfToHide6.style.display="none";} var cfToHide7 = document.getElementById("rowForcustomfield_19204"); if(cfToHide7){cfToHide7.style.display="none";} var cfToHide8 = document.getElementById("rowForcustomfield_19205"); if(cfToHide8){cfToHide8.style.display="none";}

  Description

   After change:

   Box Admin can sync BigPicture Board (its timeboxes) with Jira Board (its sprints) so that:

   • Jira sprints are in bulk imported as timeboxes to selected BigPicture Board
   • Sprints creation/ deletion in Jira Board automatically creates/deletes timeboxes in BigPicture Board

   Scope for minimum viable feature:

   • Support only for own scope Boxes without any children
   • Create/Delete of sprints is synced one way from Jira to BP
    • Sprint update is NOT synced
   • Only happy paths supported
   • Users can choose to enable the timebox series mechanism by selecting a Jira board (full list from the whole instance, no filtering by the scope definition of the own scope upper-level Box).

   Attachments

    Issue Links

     People

      marcin.hareza Marcin Hareza
      maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive)
      system.jenkins Jenkins , kamil.szydlowski Kamil Szydłowski , jerzy.sekula Jerzy Sekula , anna.kicior Anna Kicior (Inactive) , marcin.hareza Marcin Hareza , marta.kucharska Marta Pastor (Kucharska) , mateusz.wyzinski Mateusz Wyzinski , system.gerrit Gerrit , dominik.kowalik Dominik Kowalik , kamila.kornatko Kamila Kornatko , rafal.leoniak Rafał Leoniak , maciej.bartylak Maciej Bartylak (Inactive)
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: