Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-42723

Add Absence by right click on Resources module

  XMLWordPrintable

Details

  • Resources
  • Done
  • BigPicture
  • JIRA server, JIRA cloud
  • Hide
   Obecne rozwiązanie do wdrożenia: W modalu są automatycznie dodane daty zależnie od ustawionej agregacji, tj. :dzień - konkretna data, tydzień/miesiąc - przedział.

   ryzyko/do zastanowienia w przyszłości:
   Dla agregacji tygodniowej/miesięcznej do zastanowienia czy w modalu powinny być automatycznie dodawane daty, czy pola powinny zostać puste (przy dodaniu zakresu dat istnieje ryzyko, że user przez pomyłkę zaakceptuje bardzo długą absencję lub będzie musiał zmienić zakres dat - usunąć i zmienić na inny zakres - więcej klików). Temat będzie weryfikowany przez UX Research.


   Metrics: New feature adoption
   Number of added absences through 'add absence right click'
   Show
   Obecne rozwiązanie do wdrożenia: W modalu są automatycznie dodane daty zależnie od ustawionej agregacji, tj. :dzień - konkretna data, tydzień/miesiąc - przedział. ryzyko/do zastanowienia w przyszłości: Dla agregacji tygodniowej/miesięcznej do zastanowienia czy w modalu powinny być automatycznie dodawane daty, czy pola powinny zostać puste (przy dodaniu zakresu dat istnieje ryzyko, że user przez pomyłkę zaakceptuje bardzo długą absencję lub będzie musiał zmienić zakres dat - usunąć i zmienić na inny zakres - więcej klików). Temat będzie weryfikowany przez UX Research. Metrics: New feature adoption Number of added absences through 'add absence right click'
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • Sprint 2022/05, Sprint 2022/06 SIW, Sprint 2022/07
  • PI2022/02
  • 1
  • No
  • Important
  • 0
  • 2 weeks, 3 days, 21 hours, 34 minutes
  • 4 hours, 16 minutes, 47 seconds
  • 2 days, 20 hours, 21 minutes, 21 seconds
  • 6 minutes, 23 seconds
  • 14 seconds
  • 8 weeks, 2 days, 2 hours, 35 minutes, 57 seconds
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_21302"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_19201"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19300"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_19301"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";} var cfToHide5 = document.getElementById("rowForcustomfield_19302"); if(cfToHide5){cfToHide5.style.display="none";} var cfToHide6 = document.getElementById("rowForcustomfield_19303"); if(cfToHide6){cfToHide6.style.display="none";} var cfToHide7 = document.getElementById("rowForcustomfield_19204"); if(cfToHide7){cfToHide7.style.display="none";} var cfToHide8 = document.getElementById("rowForcustomfield_19205"); if(cfToHide8){cfToHide8.style.display="none";}

  Description

   Only App Admin / Resource Admin

   Attachments

    Issue Links

     People

      patryk.sulej Patryk Sulej
      marta.kucharska Marta Pastor (Kucharska)
      system.jenkins Jenkins , rafal.leoniak Rafał Leoniak , jerzy.sekula Jerzy Sekula , patryk.sulej Patryk Sulej , paulina.binek Paulina Binek , kamila.kornatko Kamila Kornatko , system.gerrit Gerrit , mateusz.wyzinski Mateusz Wyzinski , bartosz.drazewski Bartosz Drążewski , maciej.glownia Maciej Głownia , magdalena.dereszewska Magdalena Dereszewska , robert.lichman Robert Lichman , dmytro.chernenko Dmytro Chernenko , natalia.ciura Natalia Ciura , marta.kucharska Marta Pastor (Kucharska)
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      8 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: